Producten

Zelfpersende Containers

Onze zelfpersende containers zijn geschikt voor de verdichting van recyclebare afvalstoffen.

Stationaire Verdichtingsinstallaties/Overslagstations

Onze Stationaire verdichtingsinstallaties zijn voor de verdichting en de overslag van recyclebare en gemengde afvalstoffen.

Hef-Kantel-Installaties

Onze Hef-Kantel-Installaties zijn bij de snelle en veilige lediging van grote vuilniscontainers en speciale containers worden toegepast.

Perscontainers

Onze perscontainers dienen voor de opname en het transport van verdichte reststoffen en recyclebare grondstoffen.